Dne 30. 05. 2014 proběhla členská schůze za přítomnosti notáře JUDr. Sikory.
Proběhlo na ní mimo běžný program schválení nových stanov a domovního řádu družstva.
JUDr. Sikora vyslovil s organizací a průběhem členské schůze velkou spokojenost.

Představenstvo děkuje všem členům družstva za zdárný průběh!

Zápis z jednání a usnesení členské schůze jsou uloženy v sekci Dokumenty.